Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Kenniswerf

Visie

Op 26 juni 2020 hebben het kabinet, de provincie Zeeland, gemeente Vlissingen en waterschap Scheldestromen een bestuurlijk akkoord bereikt over het compensatiepakket dat is opgesteld door speciaal adviseur de heer B. Wientjes. Het akkoord bevat een pakket aan maatregelen om stevig te investeren in Zeeland, op zowel economisch als sociaal gebied. Daarmee biedt het nieuwe kansen voor de regio.
Een onderdeel van het pakket betreft de verdere ontwikkeling Kenniswerf Vlissingen. 

Ambitie van de Kenniswerf

De ambitie van de Kenniswerf is om een toonaangevende campus te zijn, met een internationale uitstraling. Door het compensatiepakket 'Wind in de Zeilen' komen de ontwikkelingen in een stroomversnelling terecht. Dit vraagt om een aanscherping van de visie op de ontwikkelingen van de Kenniswerf.

Ontwikkelvisie Kenniswerf

In de tweede helft van 2021 presenteert de gemeente Vlissingen zijn herziene ontwikkelvisie voor de Kenniswerf. Zodra deze gereed is vind je deze visie op deze webpagina terug.

Downloads

Als u moeite heeft om één of meerdere bestanden in de bijgevoegde downloadtabel te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0118 of e-mail gemeente@vlissingen.nl.

Downloads
Titel Type Download Lees voor
Kenniswerf,_campus_en_academie Download Lees voor
Kenniswerf, Stedenbouwkundig_plan_2008 Download Lees voor
Binnenhavens,_visie_2011 Download Lees voor