Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Kenniswerf

Mobiliteitsvisie Kenniswerf

Het college van B&W heeft de mobiliteitsvisie ‘De Kenniswerf: bereikbaar en mobiel’ vastgesteld. Naar aanleiding van signalen over hoge parkeerdruk binnen de Kenniswerf, is besloten deze visie op te stellen voor dit gebied.

Modern werkgebied

De Kenniswerf transformeert van een traditioneel, verouderd industrieterrein naar een modern werkgebied. Door deze ruimtelijke veranderingen. verandert ook de mobiliteit. De nieuwe functies zijn meer regionaal georiënteerd en trekken werknemers, bezoekers, klanten en studenten uit een ruime straal rondom Vlissingen.
Door de combinatie van onderwijs, ondernemerschap en overheid en de aanwezigheid van een diverse infrastructuur, is de Kenniswerf geschikt als gebied waar geëxperimenteerd kan worden met nieuwe vormen van mobiliteit.

De mobiliteitsvisie

Aan de hand van het bestaande beleid, het uitgevoerde onderzoek en gesprekken met stakeholders, is de volgende visie op mobiliteit geformuleerd voor de Kenniswerf.

"Bezoekers van en naar de Kenniswerf kunnen (of mogen) reizen door gebruik te maken van de (eigen) auto. Bezoekers worden echter geënthousiasmeerd, gestimuleerd en gefaciliteerd om gebruik te maken van alternatieven."

Mensen worden niet ontmoedigd om gebruik te maken van de auto, maar aangemoedigd om zich op een andere manier te verplaatsen!

Thema's

De visie is in 4 thema’s verder uitgewerkt.

 1. Focus op langzaam verkeer.
  Voor langzaam verkeer moet het makkelijker en aantrekkelijker zijn om het gebied te bereiken of te doorkruisen. Hierbij is de route binnenstad-station erg belangrijk. Hiervoor wordt de Prins Hendrikweg heringericht en moet de situatie bij de Keersluisbrug aangepakt worden; 
   
 2. Optimaliseren verkeerscirculatie.
  Autoverkeer vanaf de A58 moet de Kenniswerf goed en snel kunnen bereiken. Ook vanuit de stad moet de Kenniswerf bereikbaar zijn voor autoverkeer, maar dat is ondergeschikt; 
   
 3. Anders omgaan met mobiliteit.
  Het stationsgebied is een mobiliteitshub van waaruit mensen eenvoudig kunnen overstappen op andere vervoersmiddelen. De Kenniswerf wordt een innovatie hotspot, waar innovatieve vervoersalternatieven gestimuleerd en gepromoot worden; 
   
 4. Parkeren volgens de volgende drietrapsraket.
  - Parkeren door werknemers en studenten: primair op eigen terrein;
  - De openbare ruimte is gericht op bezoekers;
  - Het stationsgebied biedt ruimte aan langparkeerders en fungeert als mobiliteitshub.

Ambities

Met het vaststellen van de mobiliteitsvisie Kenniswerf worden de ambities voor de mobiliteit op, naar en over de Kenniswerf en voor het parkeren op de Kenniswerf vastgelegd. Bij nieuwe nog niet voorziene ontwikkelingen op de Kenniswerf, zal rekening gehouden worden met deze visie. Zowel bij ontwikkelingen door de gemeente als door de betrokken bedrijven/instellingen op de Kenniswerf.
Het verder uitvoering geven aan de mobiliteitsvisie is daarmee een gedeelde verantwoordelijkheid van de gemeente en van de bedrijven en instellingen op de Kenniswerf.

Downloads

Als u moeite heeft om één of meerdere bestanden in de bijgevoegde downloadtabel te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0118 of e-mail gemeente@vlissingen.nl.

Downloads
Titel Type Download Lees voor
Kenniswerf_mobiliteitsvisie Download Lees voor