Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Kenniswerf

Planontwikkeling Edisonweg Noord

De Kenniswerf is in ontwikkeling! De Kenniswerf wordt ontwikkeld tot een gebied waar het prettig werken, studeren, wonen, ontspannen en recreëren is.
Planontwikkeling Edisonweg Noord maakt onderdeel uit van de Kanaalzone, die is aangewezen als locatie waar je kunt wonen en werken. We bieden op die locatie daarom woon-werkkavels aan. 

Woon-werkkavels

Op het terrein aan de Edisonweg Noord is er ruimte voor 10 tot 15 bouwkavels. Op één van de bouwkavels staat het bekende Watergebouw. Vanwege de cultuurhistorische waarde wordt dit gebouw behouden.

Geplande werkzaamheden

Om de woon-werkkavels toegankelijk te maken start Hoondert Groep BV half september met het bouwrijp maken van het terrein. Tijdens het bouwrijp maken wordt ook de nieuwe ontsluitingsweg aangelegd. Daarna kan er gebouwd worden.

Het gaat om de volgende werkzaamheden:
- De aanleg van een bouwstraat die op 2 plaatsen aansluit op de Edisonweg.
- Alle voorzieningen aanleggen, zoals riolering en kabels en leidingen.
- Waar nodig vindt sanering plaats om een schone leeflaag te creëren. De verkochte kavels worden hierin meegenomen. Voor de overige kavels gebeurt dat later.

Naar verwachting zijn de werkzaamheden begin december 2021 gereed.

Aannemer: Hoondert Groep BV, 4453 ZG ’s-Heerenhoek, tel: 0113-352510
Toezicht en directievoering: R. van Liere, gemeente Vlissingen, tel: 0118-487457

Interesse?

De kavels worden verkocht door Synchro Bedrijfshuisvesting. Nog niet alle kavels zijn verkocht.

Downloads

Informatie voor bewoners en bedrijven Edisonweg-Noord.
Als u moeite heeft om één of meerdere bestanden in de bijgevoegde downloadtabel te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0118 of e-mail gemeente@vlissingen.nl.

Downloads
Titel Type Download Lees voor
Nieuwsbrief_Edisonweg-Noord,_mei_2021 Download Lees voor
Nieuwsbrief_Edisonweg-Noord,_januari_2021 Download Lees voor