Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Kenniswerf

Planontwikkeling Edisonweg Noord

De Kenniswerf is in ontwikkeling! De Kenniswerf wordt ontwikkeld tot een gebied waar het prettig werken, studeren, wonen, ontspannen en recreëren is.
Planontwikkeling Edisonweg Noord is aangewezen als locatie waar je kunt wonen en werken. We bieden op die locatie daarom woon-werkkavels aan. 

Woon-werkkavels

Op het terrein aan de Edisonweg Noord is er ruimte voor 10 tot 15 bouwkavels. Op één van de bouwkavels staat het bekende Watergebouw. Vanwege de cultuurhistorische waarde wordt dit gebouw behouden. Inmiddels zijn bijna alle kavels verkocht of in optie. Synchro Bedrijfshuisvesting verkoopt de kavels.

Geplande werkzaamheden

Om de woon-werkkavels toegankelijk te maken is Hoondert Groep BV half september 2021 gestart met het bouwrijp maken van het terrein. Tijdens het bouwrijp maken is de nieuwe ontsluitingsweg aangelegd, zijn alle voorzieningen aangelegd, zoals riolering, kabels en leidingen en is waar nodig de grond gesaneerd om een schone leeflaag te creëren. 

De kavels waar belangstelling voor is, gaan we de komende tijd gereed maken voor bebouwing. Als alle bouwwerkzaamheden klaar zijn, starten we met het gebied woonrijp maken. Dan plaatsen we ook lichtmasten en we leggen de trottoirs aan om langzaam verkeersdeelnemers op de Kenniswerf goed te faciliteren

Aannemer: Hoondert Groep BV, 4453 ZG ’s-Heerenhoek, tel: 0113-352510
Toezicht en directievoering: R. van Liere, gemeente Vlissingen, tel: 0118-487457

Downloads

Informatie voor bewoners en bedrijven Edisonweg-Noord.
Als u moeite heeft om één of meerdere bestanden in de bijgevoegde downloadtabel te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0118 of e-mail gemeente@vlissingen.nl.

Downloads
Titel Type Download Lees voor
Nieuwsbrief Edisonweg Noord januari 2022 Download Lees voor