Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Kenniswerf

Binnenhavens

De Kenniswerf transformeert naar een modern werkgebied. De Binnenhavens maken onderdeel uit van dit gebied. Gemeente Vlissingen heeft de ambitie om van de Binnenhavens een Maritiem Centrum te maken met een watersportpier en een maritieme pier, waar ruimte is voor uiteenlopende innovatiegedreven nautische bedrijvigheid, visserij, onderwijs en recreatieve voorzieningen (jachthaven, horeca, cultuur).
De Binnenhavens zijn in de huidige situatie al een gebied met veel bedrijfsmatige activiteiten. Grotere en kleinere bedrijvigheid met een link naar maritieme industrie, visserij en watersport hebben hun weg naar dit unieke deel van Vlissingen al gevonden. In de komende jaren zal dit gebied verder transformeren.

Deelprojecten

Deelproject Omgeving Lasloods

Omgeving Lasloods is gelegen op de watersportpier van de Binnenhavens achter ‘t Smoske en de jachthaven aan de Prins Hendrikweg. Het gebied biedt ruimte aan bedrijven gericht op watersport en aan watersport gerelateerde recreatie, horeca en verenigingen en stichtingen.
De historische bebouwing die aanwezig is (zoals de bunker, de Lasloods en het maritieme erfgoed van Stichting Behoud Hoogaars), geven de pier sfeer en zijn waardevol voor de ervaring van de geschiedenis van het gebied. Bankert Boating is het 1e bedrijf dat zich hier heeft gevestigd.

Ruimte

De gronden in de Omgeving Lasloods worden geschikt gemaakt om uit te geven. Dit om nog meer ruimte te creëren voor watergebonden bedrijvigheid en watersport gerelateerde verenigingen te huisvesten. Zoals de scouting en de visbootclub. Voor de bereikbaarheid van de kavels leggen wij een nieuwe infrastructuur aan. Voor de bereikbaarheid over het water worden oude steigers gesloopt en wordt de havenindeling geoptimaliseerd.

Bouwrijp

In februari 2021 is de aannemer gestart met het bouwrijp maken van de Omgeving Lasloods. Met onder andere grondwerkzaamheden om de kavels op hoogte te krijgen. In opdracht van DNWG worden benodigde kabels, elektra, water en leidingen aangelegd. Er wordt tevens een nieuwe riolering met persleiding aangelegd, met uitleggers naar de diverse percelen. De bestaande asfalt rijbaan van de Jachthavenweg wordt verlengd. Rondom de landtong wordt een rijbaan van gebakken klinkers aangelegd van circa 5 meter breed. 
De werkzaamheden zijn volgens planning eind 2021 afgerond. De kavels in Omgeving Lasloods en het aangrenzende havendeel van de 2e Binnenhaven worden door verschillende bedrijven, ontwikkelaars en verenigingen ingevuld. Wil je meer weten over deze ontwikkeling? Neem dan via e-mail kenniswerf@vlissingen.nl contact met ons op.

Deelproject Kadeherstel

In 2017 is in opdracht van de gemeente een beheerplan opgesteld voor de kades in de Binnenhavens. Op basis van dit beheerplan worden aan de Visserijkade in de 1e Binnenhaven herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Het gedeelte bij het Loodswezen en Gould Services wordt vervangen en op andere delen worden onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.
Naar verwachting zijn de werkzaamheden begin 2022 gereed.

Deelproject omgeving Oceanwide

Omgeving Oceanwide is gelegen op de maritieme pier van de Binnenhavens. Deze pier geeft ruimte aan bedrijven met een maritiem karakter. zoals visserij en scheepvaart. Langs de Prins Hendrikweg ontstaat ruimte voor kantoren.
De gronden in de omgeving Oceanwide worden geschikt gemaakt om te bebouwen. Voor de bereikbaarheid van de kavels wordt nieuwe infrastructuur aangelegd. Het bedrijf Oceanwide heeft zich al gevestigd in het gebied en één van de kavels is voor Havenwerk, die daar een nieuw kantoor gaat bouwen. Wil je meer weten over deze ontwikkeling? Neem dan via e-mail kenniswerf@vlissingen.nl contact met ons op.