Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Kenniswerf

Binnenhavens

De Kenniswerf transformeert naar een modern werkgebied. De Binnenhavens maken onderdeel uit van dit gebied. De gemeente Vlissingen heeft de ambitie om van de Binnenhavens een maritiem centrum te maken met een watersportpier en een maritieme pier, waar ruimte is voor uiteenlopende innovatiegedreven nautische bedrijvigheid, visserij, onderwijs en recreatieve voorzieningen (jachthaven, horeca, cultuur).
De Binnenhavens zijn in de huidige situatie al een gebied met veel bedrijfsactiviteiten. Grotere en kleinere bedrijvigheid met een link naar maritieme industrie, visserij en watersport hebben hun weg naar dit unieke deel van Vlissingen al gevonden. In de komende jaren zal dit gebied verder transformeren.

Deelprojecten

Deelproject Omgeving Lasloods

Omgeving Lasloods is gelegen op de watersportpier van de Binnenhavens achter ‘t Smoske en de jachthaven aan de Prins Hendrikweg. Het gebied biedt ruimte aan bedrijven gericht op watersport en aan watersport gerelateerde recreatie, horeca en verenigingen en stichtingen.
De historische bebouwing die aanwezig is (zoals de bunker, de Lasloods en het maritieme erfgoed van Stichting Behoud Hoogaars), geven de pier sfeer en zijn waardevol voor de ervaring van de geschiedenis van het gebied. Bankert Boating is het 1e bedrijf dat zich hier heeft gevestigd.

Ruimte

De gronden in de Omgeving Lasloods zijn geschikt gemaakt om uit te geven. Zo is er nog meer ruimte voor watergebonden bedrijvigheid en de huisvesting van watersport gerelateerde verenigingen, zoals de scouting en de visbootclub. Voor de bereikbaarheid van de kavels is een nieuwe infrastructuur aangelegd. Voor de bereikbaarheid over het water zijn oude steigers gesloopt en is de havenindeling geoptimaliseerd. De werkzaamheden op het water  voor de herinrichting 2e Binnenhaven zijn bijna afgerond. In de week van 14 februari wordt de resterende steiger gesloopt.

Bouwrijp

In februari 2021 is de aannemer gestart met het bouwrijp maken van de Omgeving Lasloods. Met onder andere grondwerkzaamheden om de kavels op hoogte te krijgen. In opdracht van DNWG zijn de benodigde kabels, elektra, water en leidingen aangelegd. Er is ook een nieuwe riolering met persleiding aangelegd, met uitleggers naar de diverse percelen. De bestaande asfalt rijbaan van de Jachthavenweg is verlengd. Rondom de landtong is een rijbaan van gebakken klinkers aangelegd van circa 5 meter breed. 
De werkzaamheden zijn eind 2021 afgerond. De kavels in Omgeving Lasloods en het aangrenzende havendeel van de 2e Binnenhaven worden door verschillende bedrijven, ontwikkelaars en verenigingen ingevuld. Wil je meer weten over deze ontwikkeling? Neem dan via e-mail kenniswerf@vlissingen.nl contact met ons op.

Deelproject Kadeherstel

In 2017 is in opdracht van de gemeente een beheerplan opgesteld voor de kades in de Binnenhavens. Op basis van dit beheerplan worden aan de Visserijkade in de 1e Binnenhaven herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Het gedeelte bij het Loodswezen en Gould Services wordt vervangen en op andere delen worden onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.

Onderhoudswerkzaamheden Visserijkade

Vanaf begin november vinden onderhoudswerkzaamheden aan de Visserijkade plaats. De kade aan de oostzijde van de 1e Binnenhaven gaan we vervangen. Aan de andere kades in zowel de 1e als de 2e Binnenhaven gaan we groot onderhoud uitvoeren. 

Vervangen Visserijkade

Uit onderzoek is gebleken dat de kade het einde van de technische levensduur heeft bereikt. Daarom is vervanging van de gehele kade nodig. Dit doen we door voor de bestaande kade een nieuwe damwand met betonnen rand te plaatsen. De uitvoering van deze werkzaamheden vindt deels vanaf het water en deels vanaf het land plaats. Tijdens de werkzaamheden is gebruik van de kade niet mogelijk en wordt deze afgesloten voor doorgaand verkeer.
De werkzaamheden zijn 8 november gestart. De planning is dat deze begin juni 2022 afgerond zijn.

Achterstallig onderhoud

Het achterstallig onderhoud aan de 1e en 2e Binnenhaven is sinds begin november in volle gang. De werkzaamheden voor het vervangen van drenkelingenladders en wrijfstijlen en wrijfgordingen (hout aan kade dat boten beschermt tijdens aanmeren) worden naar verwachting in februari afgerond. De reparaties aan de betonnen rand starten in het voorjaar van 2022. Voor deze werkzaamheden zijn lage temperaturen niet wenselijk.

Heeft u vragen over de uitvoering van de werkzaamheden? Neem dan contact op met onze toezichthouder J. Martens via tel.nr: 06-51006427 of e-mail john.m.martens@rhdhv.com.

Deelproject omgeving Oceanwide

Omgeving Oceanwide is gelegen op de maritieme pier van de Binnenhavens. Deze pier geeft ruimte aan bedrijven met een maritiem karakter, zoals visserij en scheepvaart. Langs de Prins Hendrikweg ontstaat ruimte voor kantoren.
De gronden in de omgeving Oceanwide worden geschikt gemaakt om te bebouwen. Voor de bereikbaarheid van de kavels is nieuwe infrastructuur aangelegd. Het bedrijf Oceanwide heeft zich al gevestigd in het gebied en één van de kavels is voor Havenwerk, die daar een nieuw kantoor gaat bouwen. Wil je meer weten over deze ontwikkeling? Neem dan via e-mail kenniswerf@vlissingen.nl contact met ons op.