Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Kenniswerf

Herinrichting Pr. Hendrikweg

Herinrichting Prins Hendrikweg, Oude Veerhavenweg en Edisonweg 

De Kenniswerf transformeert van een traditioneel, verouderd industrieterrein naar een modern werkgebied. Door deze veranderingen, verandert ook de mobiliteit. De nieuwe functies richten zich meer op de regio en trekken werknemers, bezoekers, klanten en studenten uit een ruime straal rondom Vlissingen. 

De herinrichting van de Edisonweg Noordelijk deel betreft de herinrichting van de Edisonweg tussen de Voltaweg en de Hertzweg. Ingezet wordt op een aantrekkelijke verbinding met verblijfskwaliteit, waarbij ook de verouderde ondergrondse infrastructuur toekomstbestendig wordt gemaakt. Ook wordt de loopstrook langs de Voltaweg aangepakt voor een aangename looproute van HZ University of Applied Sciences en Scalda naar Dockwize.

Bereikbaarheid

Voor autoverkeer is het gebied erg goed bereikbaar. Maar voor de (kwetsbare) langzame verkeersdeelnemers is dit minder goed geregeld. Om ook deze groep een veilige verkeerssituatie te kunnen bieden, zijn we bezig met een ingrijpende herstructurering van het openbaar gebied.
We kennen allemaal wel het beeld van de studenten die over het fietspad richting de HZ University of Applied Sciences en Scalda lopen. Dat moet anders. Er komen meer voetpaden, fietspaden en plekken om veilig over te kunnen steken.

Klimaat adaptieve maatregelen

Door het aanbrengen van meer groen en bomen krijgt het gebied een aantrekkelijke uitstraling. Daarbij besteden we aandacht aan 'klimaat adaptieve maatregelen'. Dat wil zeggen dat we bij de inrichting rekening houden met klimaatverandering. Denk aan meer groen, zodat bij grote regenbuien het regenwater weg kan stromen en bij extreme hitte het groen voor verkoeling zorgt.

Ontwerp 

Er zijn al veel voorbereidingen voor dit project gedaan. Zo zijn verkeersstromen in beeld gebracht en hebben we gekeken naar de stedenbouwkundige uitgangspunten.
Eind 2020 is gestart met het inventariseren van de wensen van omliggende bedrijven, instellingen en studenten en is er een reizigersonderzoek uitgevoerd en enquĂȘte uitgezet. De conclusies staan in de download onderaan deze pagina. 

In 2022 is er eeen variantenstudie uitgevoerd. Uit deze studie is een voorkeursvariant gekomen. De voorkeursvariant wordt op het moment nader uitgewerkt, er worden onderzoeken gedaan, technische oplossingen bedacht en kosten worden inzichtelijk gemaakt. Zodra er meer bekend is over het vervolg, informeren we hierover.

Planning

Kabels en leidingen

Tijdens de overleggen over de varianten met de partijen voor kabels en leidingen bleek dat dit ook een hele opgave is. De waterleiding en enkele andere kabels en leidingen zijn aan vervanging toe en worden daarom omgelegd voor de herinrichting. Vanaf het 3e kwartaal van 2023 worden er gefaseerd werkzaamheden uitgevoerd. Het deel van de Prins Hendrikweg tussen het station en de kruising met de Oude Veerhavenweg wordt als eerste gedaan.

 

 

Downloads
Titel Type Download Lees voor
20210531_Profielen_J-K_-_Herinrichting_Edisonweg_Noord.pdf Download Lees voor
Scope LUCHTFOTO herinrichting Edisonweg noord zonder weg plangebied.pdf Download Lees voor
Conclusies Reizigersonderzoek Pr. Hendrikweg en Stationsgebied Download Lees voor